Innovationsnetværk for Produktion – InnoPro (2014-2018)

Projektbeskrivelse

Innovationsnetværket for Produktion (Inno-Pro) var et innovationsnetværk, som havde til formål at styrke små og mellemstore virksomheder, der producerer højteknologiske produkter. Netværket hjalp med at overføre forskningen til udvikling og derigennem styrke danske virksomheders konkurrencekraft. Inno-Pro var et netværk for virksomheder inden for blandt andet avanceret materiel, mekatronik, specialiseret metal- og materialebearbejdning, ingeniør- og testservices, IT-, software- og kommunikationsløsninger samt andre højteknologiske forretningsområder.

Innovationsnetværket for Produktion var specialister på fem fagområder:

  • Sikkerhed og risikostyring
  • Kvalitetsstyring
  • Human Factor
  • Teknologi og processer
  • Forretningsmodeller inden for højværdiproduktion

Kompetencerne var funderet i danske styrkepositioner, hvor der galdt ekstraordinære høje kvalitets- og managementkrav. Fælles for områderne var, at der var en nultolerance overfor fejl.

Projekter / aktiviteter
  • Mass Customization

Målet med dette projekt var at hjælpe virksomheder inden for byggeindustrien med at udnytte “Mass Customization” i deres produktionsproces.

  • Upgradia

Udvikling af nye forretningsmodeller baseret på kontinuerlige produktopgraderinger.

  • Nulfejlsproduktion

Anvendelse af metoder omkring kvalitetskontrol og produktsikkerhed fra rumindustrien i højteknologisk produktion i Danmark.

  • Innovative tilgange til produktionssikkerhed

Dette projekt fokuserede på sikkerhed i produktion – herunder opkvalificering af virksomheder efter ISO/IEC 27001 standarden.

 

Aktører / samarbejdspartnere

Partnerne i Innovationsnetværket var Teknologisk Institut, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Alexandra Instituttet og FORCE Technology, som alle har særlige kompetencer inden for en række fagområder, som kan styrke Danmarks produktionsvirksomheder.

Derudover samarbejdede Innovationsnetværket for Produktion med Transportens Innovationsnetværk vedr. maritim sikkerhed, jernbaneindustrien og landbaserede vindmøller, Offshoreenergy.dk vedr. sikring af offshore-installationer, Københavns Universitet (CMS) vedr. sikring af offshore-installationer,

PlastCenter Danmark, Stålcentrum, RoboCluster vedr. produktion, Design2Innovate vedr. produktion og fastholdelse af arbejdspladser i Danmark, herunder design af nye forretningsmodeller,

FoodNetwork vedr. innovative løsninger til udstyrsproducenter, IT-Universitetet i København vedr. IT-sikkerhed og risikostyring, UAS-Denmark om aerospace/droner (UAV/UAS), alle fem regionale væksthuse, vindmølleindustrien, Arbejdsgiverne, DAMRC – Danish Advanced Manufacturing Research Center, og MADE – Manufacturing Academy of Denmark.

Internationalesamarbejdspartnere

The University of Sheffield Advanced Manufacturing Research Center, Stanford University, Harvard University, TU Delft University, University of London, Politechnico di Milano, NASA og European Space Agency, Bayern Innovativ, West of England Aerospace Forum.