Om CenSec

CenSec – Center for Defence, Space & Security – er den danske erhvervsklynge for stakeholdere inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsindustrien. CenSec har omkring 170 medlemmer bestående af danske og internationale SMVer, større virksomheder, videninsitutioner og forsknings- og teknologiske organisationer.

CenSecs medlemmer samarbejder, innoverer og leverer produkter, services og viden til værdikæderne i forsvars-, rum-, og sikkerhedssektorerne.

Gennem vores voksende netværk og økosystem, hjælper CenSec medlemmer med at bygge forretning, udvide markedsviden og -kompetencer, såvel som innovation og vækst.

Derudover arbejder CenSec med entreprenører, systemintegratorer, Forsvarsministeriet etc. for at identificere, udvikle og anbefale passende leverandører og underleverandører.

CenSec blev etableret i 2004 som et netværk. Siden 2007 har CenSec fungeret som en formel forening og en privat medlemsbaseret klyngeorganisation, der startede med at fokusere alene på forsvars- og sikkerhedsindustrien, men siden har udvidet sit faglige fokusområde til også at inkludere rumområdet.

I 2014 blev CenSec godkendt som nationalt innovationsnetværk og blev dermed en del af det officielle nationale innovationsfremmesystem. Først med oprettelsen af innovationsnetværket ”Inno-Pro” med fokus på avanceret produktion blandt virksomheder, der arbejder med at imødegå de mange trusler mod den danske stat, samfund og borgere. I 2018 blev Inno-Pro transformeret til ”Inno-Sec” – Innovationsnetværket for Sikkerhed, hvor arbejdet stadig var fokuseret på innovation blandt danske virksomheder – men med et direkte sigte på områderne forsvar, rum og sikkerhed. Inno-Sec løb indtil 2020.

I 2021 blev CenSec udnævnt som en af Danmarks 13 erhvervsklynger, og er blevet tildelt rollen som den spirende klynge indenfor forsvar, rum og sikkerhed.

 

Mission

At udvikle forretningsmæssige netværk blandt mindre og mellemstore virksomheder og videninstitutioner inden for forsvars-, rum- og sikkerhedsindustrien og tilstødende højteknologiske industrier.

At tilbyde virksomhederne assistance til at opbygge markedsviden, kompetencer og uddannelse, så de kan deltage i de forretningsmæssige netværk og ad den vej skabe forretning og innovation.

 

Vision 2025

At CenSec inden 2025 fastholder og udbygger sin position som en af de bedste og mest anerkendte klyngeorganisationer i Danmark og Europa til at generere forretningsmæssige netværk, som skaber synlige, målbare og vedvarende resultater for virksomhederne.

At CenSec inden 2025 fastholder og udbygger samarbejdsrelationer med de væsentligste forsvars-, rum- og sikkerhedsaktører i Danmark og udlandet, særligt Europa, med henblik på at fastholde status som en af Danmarks og Europas bedste og mest anerkendte klynger.