Medarbejdere

Klaus Bolving

CEO 

Mail: klaus@censec.dk
Phone: +45 52 13 15 40

Uddannet officer fra Søværnets Officersskole og på masterniveau i militære studier, strategi og ledelse fra Forsvarsakademiet. Har haft en lang række leder- og chefstillinger i Søværnet og det øvrige Forsvar samt været underviser og forsker ved Forsvarsakademiet og Dansk Institut for Internationale Studier.
Aktiv deltager i en række EU-ekspertorganer og netværk inden for sikkerhed og forsvar.

Anders Laustsen

Project Development Manager

Domæneansvarlig for Space
Fundraising

Mail: anders@censec.dk
Phone: +45 52 13 15 42

Kandidat i International Handel fra Aalborg Universitet og har tidligere arbejdet ved bl.a. Aalborg Universitet og Region Nordjylland. 13 års erfaring med markedsanalyser, internationaliserings og fundraising med særligt fokus på EUs regional- og socialfonde, InnoBooster, COSME, Innovation Express og Markedsmodningsfonden.

Jeppe Icedor Petersen

Innovation Project Manager

CenSec Startup Incubator

Mail: jeppe@censec.dk
Phone: +45 52 13 15 44

Kandidat i Innovation Management & Business Development fra Aarhus Universitet. Har stået i spidsen for flere projekter, som har omhandlet digitale økosystemer, procesoptimering, skalering af startups og produktudvikling.

Louise Juel Broch

Business Development Manager

Domæneansvarlig for Defence

Mail: louise@censec.dk
Phone: +45 52 13 15 43

Kandidat i journalistik fra Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Har aftjent værneret i Hæren og i en årrække været ansat som flyveroverkonstabel af reserven og kommunikationsansvarlig ved Flyvevåbnet myndigheder Helicopter Wing Karup, Air Control Wing og Flyvertaktisk Kommando. 10 års erfaring med journalistik, grafisk fremstilling, web, SoMe etc.

*webmaster

Mette Søndergaard Johannsen

Communications Assistant

Mail: mette@censec.dk
Phone: +45 31 31 53 76

Kandidat i international økonomi og fransk fra Syddansk Universitet. Har mangeårig erfaring med erhvervsservice, netværk og kommunikation fra både private og offentlige organisationer. Har endvidere studeret og arbejdet sammenlagt to et halvt år i Frankrig og Schweiz.

*webmaster

Mie Zacher Linnet

Communications Manager

Mail: mie@censec.dk
Phone: +45 53 65 15 46

Kandidat i international virksomhedskommunikation og engelsk fra Aarhus Universitet. Har erfaring med den digitale arbejdsplads, stakeholder management, kommunikationsframework samt dokumenthåndtering og tekstproduktion.

*webmaster

Morten Andersen

Business Innovation Consultant (contract)

Mail: morten@censec.dk
Phone: +45 31 76 50 53

Kandidat i økonomi fra Københavns Universitet. +10 år i dansk forsvarsindustri, dels som ansvarlig for forretningsudvikling i industriens brancheorganisationer, dels som selvstændig virksomhedsrådgiver.

Rasmus Reimer Ejsing

Fundraiser & Project Consultant

Mail: rasmus@censec.dk

Phone: +45 31 41 83 21

Kandidat i Europastudier fra Aarhus Universitet. 15 års erfaring med fundraising, herunder 10 år i den danske universitetsverden på hhv. Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Har arbejdet med EU-konsortiumsansøgninger, et bredt spektrum af det danske og europæiske fundinglandskab, kvalitetssikring, processtyring, projektudvikling, strategi og ledelsesrådgivning.

Sofie Jensen

Project Manager & International Partnerships

Domæneansvarlig for Security

Mail: sofie@censec.dk
Phone: + 45 93 20 15 40

Kandidat i Udvikling og Internationale Forhold med speciale i Kina fra Aalborg Universitet.  International arbejdserfaring med ophold i Kina og Tyskland, og har fulgt det kinesiske marked og udvikling tæt siden 2006. Har 10 års erfaring med udvikling, koordinering og eksekvering af projekter, samt tværfagligt og internationalt samarbejde. Er certificeret Prince2-projektleder.

*webmaster

Susanne Bruun Sørensen

Office Manager

Mail: susanne@censec.dk
Phone: +45 31 51 80 85

AU i Offentlig administration og forvaltning. Otte års erfaring inden for forsvarsindustrien. Har arbejdet inden for organisationsverdenen siden 2005 herunder med koordinering og gennemførelse af store industrievents og -seminarer og ansvarlig for danske pavilloner på udenlandske forsvarsmesser. Mange års erfaring med PA- og direktionsarbejde.