MidtNet Kina (2016-2018)

Projektbeskrivelse

Den 1. august 2016 startede Region Midtjyllands innovationsprogram Midtnet Kina, som var en pulje med midler til innovation med udgangspunkt i det kinesiske marked.

Projektet løb indtil slutningen af 2018 og havde en målsætning om bevilling af innovationsmidler til 12 innovationssamarbejder med henholdsvis tre små og mellemstore virksomheder og en vidensinstitution.

Innovationssamarbejderne skulle ligge indenfor følgende fire områder, som Region Midtjylland har særligt fokus på:

  1. Fødevarer
  2. Energi og miljø
  3. Avanceret produktion
  4. Kreative industrier, IKT og turisme

Følgende aktiviteter kunne få støtte:

  • Udviklingsfase(r) med henblik på at udvikle første koncept for nye produkter eller løsninger
  • Testfase(r), hvor konceptet testes/afprøves blandt en relevant målgruppe (fx brugere, kunder, medarbejdere) og/eller dueligheds-/sikkerhedstest

Pengene kunne gå til lønudgifter og indkøb af konsulentydelser.

Bemærk at det ikke var muligt at få støtte til aktiviteter, der falder ind i følgende kategorier: drift, salg eller markedsføring.

Den samlede pulje var på 9,9 millioner kroner. Det gennemsnitlige samlede budget for hvert enkelt innovationssamarbejde er omkring 800.000 kroner. Heraf skulle 50% være privat medfinansiering fra virksomhederne selv (tid talte i denne forbindelse med som medfinansiering). Små og mellemstore virksomheder kunne få op til 50% støtte og vidensinstitutioner op til 100%, hvilket fastsættes i de enkelte innovationssamarbejder. Derudover var der en overhead på 18% af støttebeløbet, som måtte bruges frit, fx på rejseudgifter, køb af materialer eller andet, som ikke ellers er støtteberettiget.

Udover midlerne til selve innovationssamarbejderne var der midler til rådighed i programmet til konsulentydelser for at få klarlagt innovationsbehov og efterspørgslen på det kinesiske marked for lovende ideer.