MOBILICE

Projektperiode

1.januar 2022 – 31. december 2022

Bevilget pulje

415.00 DKK

Hør nærmere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring innovationsprojektet “MOBILICE”, er du meget velkommen til at kontakte Anders på anders@censec.dk eller +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

MOBILICE

Projektet omhandler primært netværksarbejde i forbindelse med bemandede og ubemandede (autonome) løsninger for rekognoscering, planlægning, og mapping for ruteplanlægning og information til køretøjer omkring mobilitetsbegrænsninger på alle, men primært danske jordbundsforhold også inkluderende sne og isdække på Grønland, under hensyntagen til nær real-time observation om ændringer. Vi inkluderer undersøgelser af terrænkarakteristik af både skov, mark og vej, samt is og sne – dog vil fokus være på nogle få udvalgte med henblik på demonstration.

Projektet ønsker at tilvejebringe kompetence og vidensdeling omkring:

  • Forbedrede metoder for at forudsige indflydelse af vandindhold på bære- og traktionsevne af de mange jordtyper vi ser i f.eks. de danske jordtypekort fra kortforsyningen.
  • Involvere i netværket forskere og specialister til at karakterisere jorden som funktion af vandindhold og dermed understøtte forecastings-modeller.
  • Konsensus for stakeholders for balancen mellem remote sensing og in-situ sensing, evt. i form af autonom sensingskapacitet til opsamling af de jordfysiske parametre. Altså balance mellem Satellitbaseret, UAV (Nær overflade målinger) samt UGV (penetrometer, prøve samling, vandmåling i forskellige dybder).
  • Inddragelse af specifikke køretøjer/operationer af interesse for deltagere via mobility mapping (det kan være landbrug eller militært el. lignende) Enkelte tests forventes udført i projektet, der evt. kan kombineres med workshops/netværksmøder.
Projektleder
Projektpartner
Virksomhedsdeltagere