Maritime Situational Awareness (MarAware)

Projektperiode

1.januar 2022 – 31. december 2022

Bevilget pulje

415.000 DKK

Hør nærmere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring innovationsprojektet “Maritime Situational Awareness (MarAware)”, er du meget velkommen til at kontakte Anders på anders@censec.dk eller +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

Maritime Situational Awareness (MarAware)

For at kunne iværksætte specifik overvågning samt initiativer for at dæmme op for de illegale aktiviteter er det således afgørende at kunne skelne mellem legal og illegal adfærd i et overvågningssystem. Ligeledes er det afgørende at kunne fastslå hvornår en ellers øjensynlig legal færden ændrer karakter og bliver til en illegal færden. I den henseende er det, ud fra et overvågningsmæssigt perspektiv, vigtigt at kunne etablere baselines (altså fastlægge normal og legitim adfærd), samt at fastlægge hvornår denne adfærd ændrer karakter og bliver mistænkelig eller åbenlys illegal.

Det er på denne baggrund at vi foreslår projektet MarAware, hvis formål er følgende:

  • Afdække sektorspecifikke use cases for maritim ’situational awareness’, hvor kontinuerlige baseline studier kan bidrage til at skelne mellem legitim, mistænkelig samt illegal adfærd.
  • Afprøve deep-learning algoritmer samt nye satellit- og droneteknologier og teknologikombinationer i praksis til etablering af baselines vedrørende maritim ’situational awareness’.
  • Sammenfatte mulighederne for hvordan techvirksomheder indenfor space-, security og defence kan bidrage til maritim ’situational awareness’ samt dele erfaringerne med relevante maritime aktører.

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  1. Indledende online workshop (webinar). Her vil relevante nationale aktører og eksperter indenfor maritim overvågning, sikkerhed og forsvar diskutere behov, muligheder og potentialer.
  2. På baggrund af den indledende workshop afholdes minimum 5 individuelle 1:1 møder med relevante virksomheder for at afdække konkrete behov og identificere muligheder samt udviklingspotentiale.
  3. På baggrund af de høstede erfaringer gennem hovedaktivitet 1 og 2 udvikles og demonstreres mindst 1 behovsspecifik service.
  4. Afsluttende webinar. Her vil kernekonklusionerne, heriblandt de(n) udviklede service(s) blive sammenfattet og præsenteret, som et udgangspunkt til en diskussion blandt relevante virksomheder og aktører omkring strategiske perspektiver og fortsatte udviklingsmuligheder.
  5. En synteseberetning (max 10 sider) vil sammenfatte konklusioner, samt præsentere relevante use-case scenarier i en dansk kontekst, med henblik på at opstille nye konkrete forretningsmuligheder.
Projektleder
Virksomhedsdeltagere