Dansk Netværk for Rumsikkerhed (DaNeRu)

Projektperiode

1. januar 2022 – 31. december 2022

 

Bevilget pulje

415.000 DKK

Hør mere

Hvis du er interesseret I at høre nærmere omkring innovationsprojektet “DaNeRu, er du meget velkommen til at kontakte Anders på anders@censec.dk eller +45 52 13 15 42

Projektbeskrivelse

Dansk Netværk for Rumsikkerhed (DaNeRu)

På DTU Space arbejdes der netop nu på at oprette et nationalt videnscenter for rumsikkerhed. Videnscentret skal facilitere og støtte forskningsaktiviteter og -projekter, uddannelse, samt innovation, myndighedsbetjening og forskningsbaseret rådgivning inden for de relevante trussels- og problemområder inden for rumsikkerhed.

Som et naturligt element i denne indsats vil være etableringen af et netværk af relevante danske virksomheder, der både kan bidrage med løsninger på rumsikkerheds-området samtidig med at de videreudvikler relevante kompetencer af deres forretning.

Formålet med DaNeRu er således at etablere og konsolidere et netværk af relevante virksomheder, der måske ikke selv er klar over, at de vil kunne bidrage med teknologi eller tjenester, der kan bidrage til rumsikkerhed.

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  1. Identifikation af og indledende kontakt med relevante virksomheder, der vil kunne bidrage til rumsikkerhed i form af teknologier og tjenester til identifikation, undersøgelse, monitorering samt håndtering af trusler fra rummet samt deres effekter på såvel rum- som jordbaseret infrastruktur.
  2. Gennemførelse af tematiseret workshop, hvor de identificerede virksomheder får mulighed for at drøfte deres mulige bidrag til rumsikkerhed.
  3. Med udgangspunkt i hovedaktivitet 1 og 2 udvikles temaspor, hvor relevante virksomheder kobles sammen.
  4. Afsluttende workshop hvor temaspor, og herunder identificerede bidrag (teknologier og tjenester), præsenteres i kontekst, samt en plan for at videreføre DaNeRu i rammen af DTU Space Center for Rumsikkerhed.
  5. Projektet afsluttes med en sammenfattende rapport, der præsenterer det etablerede netværk og de identificerede bidrag.
Projektleder
Virksomhedsdeltagere

RadioLab Consulting