SMV: International

Kort intro

Formålet med SMV:International er at øge eksportparatheden i danske SMV’er. Mange SMV’er har ingen eller meget begrænset eksport, ligesom mange SMV’er er tilbageholdende med at igangsætte eksport- og internationaliseringstiltag på grund af manglende erfaringer, kompetencer og ressourcer.

CenSec deltager i projektet med det formål at øge internationaliseringen og eksporten hos vores medlemmer og kontakter, der arbejder inden for forsvars-, rum-, og sikkerhedsområdet.

Projektet løber fra 31/12-2022.

Projektet er støttet af EU regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projektpartnere

Erhvervshus Hovedstaden, mere information her.

Erhvervshus Midtjylland, mere information her.

Erhvervshus Sjælland, mere information her.

Erhvervshus Sydjylland, mere information her.

Erhvervshus Nordjylland, mere information her.

Lifestyle & Design Cluster, mere information her.

Enterprise Europe Network, mere information her.

CenSec, mere information her på siden.

Hvad får virksomhederne ud af at deltage i projektet?

De deltagende virksomheder får følgende ud af projektet:

  • Målrettet hjælp til starte eller vækste din eksport
  • En klar vækstplan og eksportstrategi
  • Et eksportnetværk, en eksportstruktur og eksportværktøjer
  • Løsning på dine vigtigste eksportudfordringer
  • Skabt grundlag for vedvarende eksportstigning

 

I projektet står CenSec for i løbet af 2021 og 2022 at afholde:

 

”Go2market workshop basic” (Base camps): En heldags workshop som giver grundlæggende eksportviden, -værktøjer og markedsindsigt samt bidrager til opbygning af netværk.

 

”Go2market workshop advanced” (Workshopforløb): En 1 ½ dages workshop, som bygger videre på Basic forløbet. Mens 1. dag giver videregående eksportviden, – værktøjer og markedsindsigt samt bidrager til opbygning af netværk, har anden dagen fokus på udvikling af en vækstplan, som diskuteres nærmere på et individuelt opfølgningsmøde i forlængelse af workshoppen.

 

”MarkedsÅbner” (Kompetenceforløb med indbygget markedsbesøg), som giver oplæring via workshops og markedsbesøg i en succesfuld markedspenetration for en udvalgt gruppe af virksomheder.